Fehrecke
18.12.2018 - 18:00
Moritz Heidelbach, Tatjana Kästel

SOKO Köln

ZDF | Series D 2018, director: Katharina Bischof

18.12.2018 - 20:15
Marc Ben Puch

Es bleibt in der Familie

Sat.1 | Feature film D 2018, director: Florian Knittel

18.12.2018 - 21:00
Michael Trischan

In aller Freundschaft

ARD | Series D 2018, directors: diverse

20.12.2018 - 18:00
Florian Wünsche, Cynthia Micas

SOKO Stuttgart

ZDF | Series D 2018, director: Daniel Helfer

27.12.2018 - 18:00
Florian Wünsche

SOKO Stuttgart

ZDF | Series D 2018, directors: diverse

27.12.2018 - 18:50
Roy Peter Link

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

ARD | Series D 2018, directors: diverse

28.12.2018 - 21:15
Melanie Marschke

SOKO Leipzig

ZDF | Series D 2017, directors: diverse